Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Time Samme Dag

Ringerike Medisinske Senter praktiserer timebestilling etter «TimeSammeDag» prinsippet. Det innebærer at bestilling av time gjøres på SMS, app eller internett fra kl 16 dagen før, eller tidlig på morgenen samme dag som man ønsker timen. Du vil få svar på SMS eller app om morgenen om tildeling av time (samme dag).

 

I noen få tilfeller vil vi dessverre ikke ha nok timer til å tilby time samme dag til alle som ønsker time. Ikke-ø.hjelp må da nedprioriteres og man vil da bli bedt om å forsøke igjen en annen dag fastlege er til stedet. En oversikt over hvilke dager din fastlege normalt er til stedet finnes under fanen «Om oss». Melding om fravær for legen finnes nederst på forsiden under «Viktig informasjon».

 

Det er en målsetting at flest mulig skal tildeles time samme dag, og flesteparten av timene er derfor forbehold dette. Forhåndsbestilling av time er kun mulig i spesielle situasjoner og avhengig av kapasitet.

Mange ønsker forhåndsbestilt time eller tildeling av time samme dag på spesielt tidspunkt for eksempel pga. tilpasning i forhold til jobb. Vi forsøker å være fleksible. Prioritering til timer må likevel i hovedsak gjøres på bakgrunn av helseproblemet, eventuelle andre helseressurser (hjemmesykepleie, ambulanse etc.) og tilgjengelige ressurser på legesenteret. Det er mulig å søke velferdspermisjon (fri med lønn) fra jobb for å gå til legen.

Tjenesten må ikke brukes ved øyeblikkelig hjelp når liv eller helse er i fare. Da må man heller ringe legesenterets øyeblikkelige hjelp telefon 32 17 91 66, medisinsk nødtelefon 113, eller Ringerike Interkommunale legevakt 116 117.