Lege Celine Bogsrud er ikke tilstede denne uken, men hun har vikar (Magnus B. Gustavsen) alle dager.

Lege Marthe Bergli er ikke tilstede onsdag, men hun har vikar (Ingeborg Gulsvik).