Lege Johanne Hop Hagen er i svangerskapspermisjon fra 17.10.16

Lege Ingrid T. Bjerring er vikar.