MAN 10.04.17    Kl. 8-15  (dr Bogsrud, Kjelsvik, Ostadazim, Bjerring og Gulsvik)

TIRS 11.04.17 Kl. 8-15 (dr Bogsrud, Kjelsvik, Ostadazim, Bjerring og Gulsvik + jordmor)

ONS 12.04.17 Kl. 8-12 (dr Bjerring, kun ø-hjelp)

 

HUSK! Å BESTILLE FASTE MEDISINER I GOD TID FØR PÅSKE