Lege Tore Næss er på kurs hele uken.

Lege Inger Lyngstad er borte onsdag fra kl. 11:30 og ut dagen.

Lege Martin Bogsrud har permisjon hele uken.