Lege Andreas Wiik Fosmo begynner som fastlege f.o.m. 01.09.21. Han overtar etter Inger Lyngstad

Lege Ingeborg Gulsvik overtar som fastlege etter Tore Næss f.o.m. 01.09.21. Samtidig begynner også Kristine Hjetland som vikar i samme praksis.