Lege Henning Mysterud er ikke tilstede tirsdag. 

Se ellers  lenken "Om oss", en oversikt over legenes praksisdager.