Lege Tine Leinaas starter studie permisjon 01.09.20. Hun blir borte frem til 01.10.21 og vikar for henne i denne perioden er lege Emil A. Gundersen.

 

01.09.20 begynner også  lege Ingeborg Gulsvik her igjen. Hun skal nå dele liste med lege Tore Næss. Se "Om oss" for oversikt praksisdager.