Vi oppfordrer alle våre pasienter til å følge de råd som helsemyndighetene til enhver tid gir. Dette gjelder særlig håndhygiene og hoste. Vis hensyn på venterommet!

Har du mistanke om Coronasmitte skal du IKKE komme til kontoret, men kontakte oss på telefon for få snakke med din fastlege.

Også andre med luftveissmitte bes opplyse om dette når de bestiller time. Gjør dette på telefon, SMS eller via helsenorge.no - ikke ved å komme uanmeldt.

Dette for å redusere smitterisiko til våre andre pasienter.