Lege Johanne Hop Hagen starter 1 års permisjon 01.03.19. Vikar for henne i denne perioden blir Line Bjerkseter.