Legene Johanne Hop Hagen og Christine Svensbråten er ikke tilstede mandag, tirsdag og onsdag. Rolf Erik Gilhuus er vikar disse dagene.

Lege Inger Lyngstad er ikke tilstede torsdag.