Fra 1. november reduseres Ole-Fredrik Mellebys fastlegeliste fra 1500 til 1200. Dette skjer ved tilfeldig uttrekning som gjennomføres av Helfo. 300 pasienter overføres da til fastlege Sigrid Holtermann Holmen ved Vesterngaten Medisinske senter. Årsaken til reduksjonen er at det skal være lettere å få legetime.