Vi har nå tatt i bruk E-resept. Det betyr at vi ikke lenger skriver ut resepter på papir, men sender dem elektronisk til apoteket. Dette er nå gratis for pasienten. Les mer om E-resept på helsenorge.no.