Fra 20 februar 2012 betaler pasienter via betalingsterminal. Vi har satt opp to terminaler fra Melin Medical på venterommet, og all betaling vil gjøres der. Det blir slutt på betaling inne hos legen og i resepsjonen. Terminalen tar imot kontanter og kort, eller man kan velge å betale med faktura.

Alle tjenester som utføres på kontoret kan betales direkte, før du går, enten det er konsultasjon, blodprøve, sprøyter, henting av attest osv. 

Hvis du ikke betaler med kort eller kontanter sender systemet en faktura til deg i posten. For å redusere omkostningene for pasienten legges det opp til en såkalt samlefaktura, dvs at flere småbeløp samles opp og sendes som en felles faktura. Grensen settes på NOK 130,-. For beløp som er mindre enn dette, vi vil vente inntil 90 dager med å sende faktura. 

Vi håper at nyordningen kan gi flere fordeler: for det første frigjøres det tid i resepsjonen som i dag brukes til å ta imot betaling - denne tiden kan nå brukes til mer pasientrettet arbeid. For det andre kan legene bruke tid på pasienten i stedet for regnskap, samtidig som systemet gir en bedre oversikt over vår økonomi. Og så tror vi at ordningen er enkel og brukervennlig også for våre pasienter, og tidsbesparende i luken.

Les mer på http://melinmedical.no/

Informasjonen er oppdatert 5.mars 2013