Lege Tine Leinaas starter permisjon f.o.m. fredag 01.06.18. Hennes vikar fra denne dato er lege Caroline Svensbråten.