Fredag 2. mars er kontoret stengt.

Dette pga omlegging av vårt datasystem.

Vikar for øyeblikkelig hjelp er Sokna legekontor, tlf. 32 18 00 00.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp etter kl. 15:00, kontakt Ringerike Legevakt på tlf. 116 117. Dreier det seg om akutt, livstruende sykdom, ring 113.

Lege Magnus Gustavsen er ikke tilstede torsdag denne uke, dvs. uke 9.