Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Reisevaksine

Vaksinasjoner og reisemedisinsk rådgivning. Annen hver onsdag, i like uker. Vanlig timebestilling.

Vaksiner for utenlandsreiser avhenger av reisemål, hvilke vaksiner du har tatt tidligere, hvor og hvordan du skal bo, hygieniske og sanitære forhold på oppholdsstedet og hvor mye en skal oppholde seg utendørs. Smitterisiko varierer fra storby til landsbygd, og kan være forskjellige i ulike årstider.

Infeksjonssykdommer hos gravide, eldre, små barn og personer med nedsatt immunforsvar eller kronisk sykdom kan få et alvorlig forløp. Ikke alle vaksiner kan settes til personer i disse grupper.

Kontakt oss i god tid før eventuell reise.

Det er anbefalt påfyll av vaksine mot polio, difteri, stivkrampe og kikhoste hvert 10. år uavhengig av utenlandsreiser. Boostrix-polio er en vaksine som inneholder alle disse komponentene. Den gir virkning i 10 år.

Ved alle reiser til land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia og New Zealand anbefales det å vaksinere seg.  

På Folkehelseinstituttets hjemmeside fhi.no finnes oversikter over vaksinebehov for de enkelte land. Du kan kontakte oss for ytterligere informasjon slik at vi sammen setter opp hvilke vaksiner det er fornuftig å ta for din planlagte og dine framtidige reiser.

Vurder kombinasjonsvaksinen mot hepatitt A+B. (Twinrix). Alle reisende kan bli utsatt for skader, ulykker hvor en har behov for medisinsk behandling i land hvor helsevesenet er av dårlig eller varierende kvalitet.

Dukoral er en vaksine som drikkes. Det er en koleravaksine som i tillegg har beskyttelse som ETEC-diare (turistdiare).

Ringerike medisinske senter er autorisert for gulfebervaksinering. Vaksinen er påkrevd for innreise land i tropisk Afrika og tropisk Sør-Amerika. Vi utsteder internasjonalt gulfeber-vaksinasjonssertifikat.