Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser

Priser

Priser hos fastlegen fastsettes av legeforeningen og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). En oversikt finner i linken under. En slik plakat skal også henge synlig på legekontoret.

https://legeforeningen.no/Normaltariffen/

Ekstra materiell, vaksiner, attester etc. kommer i tillegg.

 

Betaling ved konsultasjon/oppmøte

Du kan betale kontant (kostnadsfritt) eller med kort (kortgebyr tilkommer) på betalingsautomaten samme dag som helsetjenesten (for eksempel legetime, blodprøvetaking eller henting av fysioterapirekvisisjon) utføres.

Du kan også velge å ta med en faktura (fakturagebyr tilkommer) fra betalingsautomaten. Hvis du glemmer å betale samme dag vil det bli sendt en faktura (fakturagebyr tilkommer) til din adresse. Hvis du trenger oversikt over utestående beløp eller har andre fakturaspørsmål kan du kontakte Melin Medical på telefon 21627300 eller epost: [email protected] .

 

Betaling ved kontakt per telefon/sms/brev

Enkel rådgiving per telefon dekkes av folketrygden. Egenandel for bestilte helsetjenester (for eksempel fysioterapirekvisisjoner, papirresept, sykemeldinger eller attester) som hentes på senteret til avtalt tid, kan betales i betalingsautomat den dagen de hentes (se over om «Betaling ved konsultasjon/oppmøte»).

Ved forsendelse av bestilte helsetjenester (for eksempel fysioterapirekvisisjoner, papirresept, sykemeldinger eller attester) tilkommer ekspedisjonsgebyr. Egenandel og ekspedisjonsgebyr blir sendt på faktura og det tilkommer da også fakturagebyr. Merk at ekspedisjonsgebyr for forsendelse gjelder også dersom man har frikort.

 

Vedrørende gebyr for kortbetaling (fra 01.05.2015)

Det har siden innføring av betalingsautomat vært uklart hvem som skal dekke utgiftene til kortbetaling, og RMS har derfor tatt på seg denne kostnaden hittil. Lovavdelingen til Justisdepartementet har nå avgjort at transaksjonskostnaden ved kortbetaling kan kreves fra pasienten ( http://www.dagensmedisin.no/nyheter/leger-kan-kreve-inn-omstridt-kortgebyr/ ). Fra 01.01.2016 ser det foreløpig ut til at denne transaksjonskostnaden igjen vil dekkes av legesenteret.

 

Frikort

Du må huske å si fra til legen at du har fått frikort før legekonsultasjonen (eller sårskift, blodprøvetaking etc.) er avsluttet. Egenandeler som er sendt til betalingsmaskinen kan ikke slettes uten kostnad, og må derfor betales hvis man ikke har husket å melde fra om at man har frikort i tide. Det er nok å registrere frikortet en gang per kalenderår. Husk imidlertid at noen tilleggskostnader (for eksempel ekspedisjonsgebyr/materiell/attester/vaksiner) ikke dekkes av frikortet. Vi anbefaler derfor at man alltid sjekker betalingsautomaten før man går, selv om man har frikort.

 

Utskrift og forsendelse av journal til ny fastlege

Utskrift av journal (ved for eksempel fastlegebytte) koster 85 kr dersom journalen hentes ved legesenteret. Dersom man ønsker journalen sendt til den nye legen tilkommer portokostnader for rekommandert sending (etter kostnad) og ekspedisjonsgebyr (59 kr).