Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Priser

Egenandeler

Priser hos fastlegen fastsettes av legeforeningen og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Det er laget en plakat som skal henge hos legen. Ekstra materiell, vaksiner, attester etc. kommer i tillegg.

RMS bruker Convene som partner. Regninger som ikke betales samme dag blir overført til dem. Spørsmål om gebyrer, frister og annet vedrørende betaling skal rettes til Convene.

 

Betaling ved konsultasjon/oppmøte

Du kan betale kontant (kostnadsfritt) eller med kort (kortgebyr tilkommer) på betalingsautomaten samme dag som helsetjenesten (for eksempel legetime, blodprøvetaking eller annen enkel kontakt) utføres.

Du kan også velge å ta med en faktura (fakturagebyr tilkommer) fra betalingsautomaten. Hvis du glemmer å betale samme dag vil det bli sendt en faktura (fakturagebyr tilkommer) til din adresse. Hvis du trenger oversikt over utestående beløp eller har andre fakturaspørsmål kan du kontakte Convene.

Betaling for kontakt uten samtidig oppmøte.

Enkel forespørsel, fornying av resepter og timebestilling via Helsenorge.no er gratis for pasienten.

Henvendelser via SMS (timebestilling, reseptfornying, andre forespørsler) medfører kostnader. Dette betales over telefonregningen til Helserespons - legekontoret tar ikke betalt for dette.

Videokonsultasjoner, telefonkonsultasjoner og E-konsultasjoner via Helsenorge har samme egenandel som konsultasjoner ved oppmøte, og frikort gjelder på samme måte.Her kan det påløpe ekstra kostnader, for f eks henvisninger, rekvisisjoner, attester og andre administrative oppgaver som ikke dekkes av egenandelen. Etter gjennomført konsultasjon vil det bli sendt et SMS-varsel fra Convene med betalingsinformasjon. Regningen kan betales gebyrfritt innen fristen som er angitt i meldingen. Dersom det ikke blir betalt innen fristen vil Convene sende en faktura, med gebyr.

Frikort

Når pasienten får frikort vil det bli registrert i vår journal, gjennom en melding fra Helfo. Det kan likevel hende at meldingen ikke kommer raskt nok, og det vil da bli generert en regning med egenandel som du ikke skulle betalt. I slike tilfeller kan vi registrere frikortet manuelt. Husk imidlertid at noen tilleggskostnader (for eksempel ekspedisjonsgebyr/materiell/attester/vaksiner) ikke dekkes av frikortet. Vi anbefaler derfor at man alltid sjekker betalingsautomaten før man går, selv om man har frikort.