Nyheter

Legekontoret

INFO UKE 2 (9/1 - 13/1 2023)

Lege Kristine Hjetland sltter kl. 13:00 mandag.

Lege Johanne Hop Hagen slutter kl. 11:00 torsdag.

Forøvrig jobber alle legene i sin faste turnus.