Nyheter

Legekontoret

INFO UKE 36

Legene Henning Mysterud og Tine Leinaas er ikke tilstede torsdag før lunsj, jobber ellers etter oppsatt plan, se evt. "Ansatte".

Lege Øyvind Kjelsvik jobber f.o.m. 01.09.23 onsdager i stedet for tirsdager.

Lege Andreas Fosmo er ikke tilstede mandag og torsdag, jobber tirsdag og fredag.

Lege Johanne Hop Hagen er ikke tilstede tirsdag.

Ellers jobber de andre legene sine oppsatte dager, se evt. under "Ansatte".